О нама

ЗЦСР „Солидарност“

Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ је установа социјалне заштите која обавља послове социјалне заштите, породично-правне заштите и старатељства за општине Љиг, Лајковац и Мионица.

Основан је 1981. године одлукама самоуправних интересних заједница друштвених делатности наведених општина. Од 1991. године оснивачи су скупштине општина Љиг, Лајковац и Мионица. У 2006. и 20015. години донете су нове одлуке о оснивању, сходно изменама Закона о социјалној заштити.

Своје делатности Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица спроводи на основу Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Кривичног законика, Законика о кривичном поступку, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Законом о прекршајном поступку, Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад и осталих републичких прописа који уређују области из надлежност центара за социјални рад, као и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите на територији општина оснивача овог Центра.

Мисија

Мисија Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ је да професионално и у складу са начелима социјалне заштите пружи подршку грађанима Љига, Лајковца и Мионице при остваривању права из области социјалне заштите. Спроводећи мере које су предвиђене законима, ова установа социјалне заштите настоји да пружи стручну подршку и помоћ грађанима при превазилажењу личних тешкоћа, породичних проблема, изазова при васпитању деце, као и при бризи о старим и немоћним лицима.

Визија

Визија Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ је перманентно умањење ризика за социјалну искљученост свих грађана Љига, Лајковца и Мионице, а посебно осетљивих група. Такође, визија предвиђа и резултате уложених напора „Солидарности“ да остане модерна јавна установа, која достиже највише стандарде квалитета услуга социјалне заштите и својим стручним и техниучким ресурсима успешно одговара на изазове из области социјалне заштите са којима се суочава савремени човек. Ова установа константно је ангажована у циљу умањења узрока и последица сиромаштва, насиља у породици, дискриминације и неповољног општег положаја грађана Љига, Лајковца и Мионице.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Фебруар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Events for 1 Фебруар
Нема догађаја
Events for 2 Фебруар
Нема догађаја
Events for 3 Фебруар
Нема догађаја
Events for 4 Фебруар
Нема догађаја
Events for 5 Фебруар
Нема догађаја
Events for 6 Фебруар
Нема догађаја
Events for 7 Фебруар
Нема догађаја
Events for 8 Фебруар
Нема догађаја
Events for 9 Фебруар
Нема догађаја
Events for 10 Фебруар
Нема догађаја
Events for 11 Фебруар
Нема догађаја
Events for 12 Фебруар
Нема догађаја
Events for 13 Фебруар
Нема догађаја
Events for 14 Фебруар
Нема догађаја
Events for 15 Фебруар
Нема догађаја
Events for 16 Фебруар
Нема догађаја
Events for 17 Фебруар
Нема догађаја
Events for 18 Фебруар
Нема догађаја
Events for 19 Фебруар
Нема догађаја
Events for 20 Фебруар
Нема догађаја
Events for 21 Фебруар
Нема догађаја
Events for 22 Фебруар
Нема догађаја
Events for 23 Фебруар
Нема догађаја
Events for 24 Фебруар
Нема догађаја
Events for 25 Фебруар
Нема догађаја
Events for 26 Фебруар
Нема догађаја
Events for 27 Фебруар
Нема догађаја
Events for 28 Фебруар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.