Организација

Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица тренутно има 16 радника чије се зараде финансирају од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и сви су запослени на неодређено време осим директора који је именовано/постављено лице.

Почев од 2016. године успостављена је посебна организациона служба Центра – Служба за помоћ у кући у којој је ангажовано 11 радника и то 10 сарадника на услугама у локалној заједници (неговатељица) и 1 стручни радник (руководилац пружаоца услуге у заједници) који раде на пројектима финансираним из буџета општина оснивача у оквиру кога пружају услугу помоћ у кући одраслим и старијим особама.

У седишту ЗЦСР у Љигу послове обављају в.д. директор (дипломирани правник), један правник, три водитеља случаја (два дипломирана социјална радника и један мастер педагог), два радника административно-финансијске струке (шеф рачуноводства и дактилограф) и два радника техничке струке (чистачица и возач) – укупно девет радника. Од тог броја је седам жена и два мушкарца, а по старости једно старије од 20, троје од 30 а петоро од 50 година.

У одељењу у Мионици послове обављају руководилац одељења (дипломирани правник који обавља и послове правника у седишту центра и одељењима центра у Мионици и Лајковцу), два водитеља случаја (један дипломирани социјални радник и један социјални радник), и један радник техничке струке (чистачица) који ради са пола радног времена – укупно четири радника. Од тог броја један је мушкарац и три жене, сви старији од 50 година.

У одељењу у Лајковцу послове обављају руководилац одељења (дипломирани социјални радник), два водитеља случаја (социјални радници) и радник техничке струке (чистачица) који ради са пола радног времена – укупно четири радника. Руководилац одељења је уједно и супервизор. Сви радници су женског пола, старији од 50 година.

Центар је установа социјалне заштите која је основана за подручје три општине. Рад центра се одвија по одељењима – у свакој општини се налази једно одељење, док је седиште центра у Љигу. Центар има два правника (један обавља и послове руководиоца одељења у Мионици) који имају одређене дане за рад у одељењима у Лајковцу и Мионици. Шеф рачуноводства ангажован је за потребе сва три одељења центра, док остали радници, првенствено административни могу по потреби бити ангажовани у сва три одељења. Један супервизор се налази у Љигу, а један у Лајковцу, комбиновано ангажовани и као водитељи случаја.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Фебруар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Events for 1 Фебруар
Нема догађаја
Events for 2 Фебруар
Нема догађаја
Events for 3 Фебруар
Нема догађаја
Events for 4 Фебруар
Нема догађаја
Events for 5 Фебруар
Нема догађаја
Events for 6 Фебруар
Нема догађаја
Events for 7 Фебруар
Нема догађаја
Events for 8 Фебруар
Нема догађаја
Events for 9 Фебруар
Нема догађаја
Events for 10 Фебруар
Нема догађаја
Events for 11 Фебруар
Нема догађаја
Events for 12 Фебруар
Нема догађаја
Events for 13 Фебруар
Нема догађаја
Events for 14 Фебруар
Нема догађаја
Events for 15 Фебруар
Нема догађаја
Events for 16 Фебруар
Нема догађаја
Events for 17 Фебруар
Нема догађаја
Events for 18 Фебруар
Нема догађаја
Events for 19 Фебруар
Нема догађаја
Events for 20 Фебруар
Нема догађаја
Events for 21 Фебруар
Нема догађаја
Events for 22 Фебруар
Нема догађаја
Events for 23 Фебруар
Нема догађаја
Events for 24 Фебруар
Нема догађаја
Events for 25 Фебруар
Нема догађаја
Events for 26 Фебруар
Нема догађаја
Events for 27 Фебруар
Нема догађаја
Events for 28 Фебруар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.