Права и услуге

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту.

Центар за социјални рад спроводи поступак за остваривање права и коришћење услуга социјалне заштите које обезбеђују Република Србија и општине Љиг, Лајковац и Мионица:

 • Новчана социјална помоћ
 • Једнократна новчана помоћ (видети Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити за месно надлежну општину)
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Посебна новчана накнада родитељу детета које прима увећани додатак за помоћ и негу
 • Усвојење
 • Хранитељство
 • Старатељство
 • Помоћ за оспособљавање за рад
 • Смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу
 • Помоћ у кући за одрасла и стара лица

На основу Закона о социјалној заштити и осталих наведених законских и поџаконских аката, Центар у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада врши следеће делатности и јавна овлашћења:

 1. Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите
 2. Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите
 3. Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима
 4. Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника

Центар одлучује у првом степену о коришћењу услуга социјалне заштите које му је поверено као јавно овлашћење од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и послове који су му поверени од стране оснивача, односно јединице локалне самоуправе у складу са законом.

Поред наведених делатности, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

 • Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите
 • Предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
 • Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада
 • Развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
 • Пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
 • Учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе
 • Обавља послове социјалне заштите који се финансирају из буџета општине а према одлуци скупштине општине
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Децембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Нема догађаја
Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.